Back to pravdomil.com

Doporučené typografické minimum

Ale vlastně hlavní je to, aby to pěkně vypadalo než to bylo ultra korektní.

Datum

s mezerou po tečce "21. 5. 2014" nebo "20. července 2014"

Čas

zápis ve tvaru "12:44:50" nebo "16:30"

Jednotky

bez mezery pokud přídavné jméno
dvanáctistupňový bude 12°

s mezerou pokud podstatné jméno
dvanáct stupňů bude 12 °

Měna

stejná pravidla jako u jednotek
nikdy 12,- Kč

Telefonní čísla

ve tvaru +420 123 456 789
s nedělitelnými mezerami

PSČ

ve tvaru 110 00 Praha

Internetové adresy

Bez www. a http://
například pravdomil.com

Ostatní

věta by neměla začínat číslem
místo 16. července napsat Dne 16. července

Další